Тест на знание польского языка

              


           

         Я предлагаю выполнить тест, чтобы узнать свой уровень знания польского языка.

         В тесте 60 вопросов. Необходимо выбрать один правильный на ваш взгляд вариант ответа из четырех предложенных. Тест составлен таким образом, что в нем присутствуют вопросы, на который сможет ответить человек, владеющий польским языком как на уровне А1, так и на уровне В2.

         После того, как вы ответите на вопросы теста, вы сразу сможете получить результат и узнать ваш примерный уровень владения польским языком.

            И дополнительный бонус для продвинутых. По этой ссылке https://yadi.sk/d/TjoCYY0NzPVJmw можно скачать большой супертест на 100 вопросов. В конце будут результаты, можно просмотреть неправильные ответы. Чтобы пройти его на телефоне, надо иметь htmlreader/viewer. Скачиваете на телефон, распаковываете в папку, открываете с помощью htmlreader/viewerи жмете по иконке index.html. Она похожа на иконку Гугл. Далее выбираете WebViewer. Проходите тест до конца. Для того, чтобы реально проверить ваши знания, тест ограничен по времени.

            На ноутбуке/компьютере еще удобнее. Скачиваете тест по ссылке на комп, распаковываете. Никаких дополнительных программ устанавливать в этом случае не надо. Просто жмете на index.html и проходите тест.            Похожие материалы:

            Тест на знание польских глаголов
            Скачать аудиокниги на польском

Осталось 60 вопросов
Узнать результат
1. Kraków to polskie __________________
a) miasto b) miastą c) miasta d) miastę
2. Ela ma __________________
a) starego kota b) staremu kotu c) stary kot d) starym kotem
3. Andrzej jest z zawodu ____________________
a) lekarz b) lekarzą c) lekarzy d) lekarzem
4. Ania mieszka _________ Gdańsku, ale studiuje ________ Uniwersytecie Poznańskim.
a) z, na b) w,w c) na,w d) w,na
5. Idziemy na ________, pójdziesz z nami?
a) herbaty b) herbata c) herbatę d) herbatą
6. Kuba to bardzo __________ chłopak.
a) przystojnym b) przystojny c) przystojnego d) przystojna
7. _______ się zajmujesz?
a) czego b) kto c) czym d) co
8. Nie lubię piłki nożnej, wolę grać w ________
a) tenis b) tenisa c) tenisy d) tenisę
9. Dzisiaj temperatura jest bardzo wysoka, jest ___________
a) gorące b) gorąca c) gorąco d) gorący
10. Dwa lata temu _________ szkołę.
a) kończyłam b) skończę c) kończę d) skończyłam
11. W czwartek studenci będą _________ egzamin z języka polskiego.
a) zdają b) zdawać c) zdali d) zdawały
12. Kasia ma pełnoletniego __________ Henryka.
a) kuzyna b) kuzynów c) kuzynem d) kuzynie
13. Brat Krysi jest _______ i leczy dzieci.
a) lekarzami b) lekarzem c) nauczyciel d) nauczycielem
14. Krystyna jest ___________ Marysi i chodzi do liceum.
a) starsza siostra b) starszą siostrą c) starsze siostry d) starszej siostry
15. Wiem, że Asia jest nauczycielką i ______ angielskiego w liceum.
a) uczę się b) uczyła c) uczymy d) uczy
16. Monika lubi kwiaty i chciałaby mieć własną ___________
a) kwiaciarnia b) kwiaciarniami c) kwiaciarnię d) kwiaciarnią
17. Julia studiuje na _____________
a) uniwersytetem b) uniwersytecie c) uniwersytetowi d) uniwersytet
18. Życzę wszystkiego ________ z okazji imienin.
a) najlepszego b) najlepsza c) najlepsze d) najlepszej
19. Joasia jest policjantką i pracuje _____ policji.
a) w b) na c) do d) przed
20. Na _______ co rok jeździmy w Tatry.
a) wakacji b) wakacjach c) wakacje d) wakacjom
21. Agata i Magda to _________ dziewczyny.
a) wysocy b) wysokich c) wysokie d) wysokimi
22. Polacy są otwartymi __________
a) ludziach b) ludzi c) ludzie d) ludźmi
23. Warszawa jest _______ od Lublina.
a) więcej b) większa c) duża d) wększej
24. Basia wygląda bardzo __________
a) elegancka b) elegancki c) elegancko d) eleganckie
25. Gdybym ___________ dom, posadziłabym kwiaty w ogrodie.
a) miałbym b) miała c) miał d) miałabym
26. Przynieś wino, zaprosiłam _________ na obiad.
a) nowy sąsiad b) nowi sąsiedzi c) nowa sąsiadka d) nowych sąsiadów
27. Janowscy zwykle ____________ na urlop w lipcu.
a) jeżdżą b) chodzą c) jadą d) spędzają
28. __________ wycieczkę latem czy jesienią?
a) Organizuj b) Organizuję c) Organizujecie d) Organizowanie
29. Bartek i Paulina spędzają weekend na wsi, __________ tam na rowerach.
a) jeżdżą b) jeżdżę c) jeździć d) jeździcie
30. ______________ książek jest moim ulubionym odpoczynkiem.
a) Czytać b) Czytanie c) Czytamy d) Przeczytać
31. W lesie trzeba zachowywać się ____________
a) uważniej b) uważnie c) uważną d) uważnym
32. Podczas sesji egzaminacyjnej ___________ powinni cały czas się uczyć.
a) studenty b) studenci c) studentowie d) studentów
33. ________________ z pewnością potzrebna jest praktyczna wiedza.
a) Inżynierze b) Inżynierowi c) Inżyniera d) Inżynierem
34. Jacek ma ________ dzieci.
a) dwa b) dwojga c) dwojgu d) dwoje
35. Jakub ma kłopoty w pracy i potrzebuje teraz ____________
a) przyjaciele b) przyjaciół c) przyjaciółmi d) przyjaciel
36. Kupiłabym tę lodówkę, gdyby była _____________
a) mniejsza b) mniejszą c) mniejszej d) mniejszy
37. Kiedy przyjechałem do Krakowa, ______________ obejrzeć Kościół Mariacki.
a) przyszedłem b) poszedłem c) wszedłem d) doszedłem
38. Czy mogę ______________ teraz prysznic?
a) biorę b) brać c) wezmę d) wziąć
39. Proszę cię, __________ do sklepu, mamy pustą lodówkę!
a) idźmy b) idąc c) idź d) iść
40. Synoptycy zapowiadali śnieg, więc _____________ ciepłe buty.
a) założywszy b) zalóż c) załozyć d) założył
41. _____________ mówią, że Polacy są bardzo gościnni.
a) Obcokrajowiec b) Obcokrajowcom c) Obcokrajowcy d) Obcokrajowcami
42. Po tym wypadku jestem bardzo ______________
a) zdenerwowany b) nerwem c) denerwujący d) znerwowany
43. __________ problemów proszę zadzwonić do mnie.
a) W celu b) Mimo c) W razie d) Ze względu na
44. ___________ wreszcie swój pokój!
a) Sprzątać b) Sprzątanie c) Sprzątnij d) Sprzątam
45. ___________ ruchu drogowego obowiązują wszystkich jeżdżących samochodem.
a) Zapisy b) Wypisy c) Przepisy d) Przypisy
46. Marek poświęca wiele czasu swoim _________ dzieciom, Basi i Jackowi.
a) dwom b) dwoim c) dwojgu d) dwojga
47. Usmaż na patelni cebulę i ___________ marchewkę i dodaj drobno pokrojony pomidor.
a) utartą b) startą c) utartymi d) tartą
48. Niestety, ja mam dwie lewe _______________ do gotowania.
a) ręki b) rękę c) ręce d) ręcy
49. Bardzo zaskoczył mnie ten ______________ sufit w twoim salonie.
a) szklisty b) szkło c) szklany d) szkła
50. Mieszkaniec Wielkiej Brytanii po 209 dniach _______________ z USA do Australii.
a) wypłynął b) dopłynął c) płynął d) przypłynął
51. Ten polityk stał się popularny _______________ produkty za darmo.
a) rozdawał b) rozdawszy c) rozdawać d) rozdając
52. Ona wyszła cicho _____________ nikogo obudzić.
a) nie chcę b) nie chcąc c) nie chcą d) nie chcieć
53. On zasnął, nie _______________ światła.
a) wyłączając b) wyłączony c) wyłączyć d) wyłączywszy
54. Mariusz długo nie mógł _______________ z dziewczyną mimo, że jej już nie kochał.
a) rozstać b) rozstawać się c) rozstać się d) rosstaćś się
55. ________________ ten sport przez godzinę spalisz dużo kalorii.
a) Uprawianie b) Uprawiając c) Uprawiać d) Uprawia
56. Kupiłam pamiątki moim ____________ przyjaciółkom.
a) sześcioma b) sześcioro c) sześciu d) sześć
57. O świcie zrobiło się bardzo chłodno i dziewczyny __________ z zimna.
a) drżały b) drżać c) drżeć d) drżąc
58. ___________ przyjaciół pojechało wspólnie w Tatry.
a) Czworga b) Czterech c) Czwórka d) Cztery
59. Zawsze o tej porze chce mi się spać, ogarnia mnie ____________
a) sen b) spanie c) senność d) spać
60. Gramatyka języka polskiego sprawia obcokrajowcom ______________
a) trudniejsza b) trudność c) trudny d) trudno
Узнать результат

Комментарии

Гость
Ваше имя:
Добавить от имени гостя (войти?)    CTRL + Enter
Темы